GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Ambasada RP w Berlinie

  Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Ambasady RP w Berlinie- grudzień 2012

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka
  Współpraca: Michał Rączka, Magdalena Habrat-Rączka, Joanna Filipek, Małgorzata Szewczyk, Ewelina Krok, Jakub Kornecki, Beata Tokarska, Dawid Gizicki.

  Zamawiający: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Pow. działki: 0.42 ha
  Suma pow. pomieszczeń podziemnych: 3 225 m²
  Suma pow. pomieszczeń nadziemnych: 9 825 m²

  Wysoka ranga obiektu ambasady wiąże się z jednym z najważniejszych atrybutów suwerenności państwa: prawem utrzymywania stosunków dyplomatycznych. Jej trwały charakter jest wyrazem ciągłości pracy przedstawicielstwa dyplomatycznego. Jej charakter architektoniczny, osadzony we współczesności wyrastać powinien z ciągłości tradycji klasycznej. Może być wspomnieniem o Pałacu Saskim, poszukiwać inspiracji w Łazienkach Królewskich, Muzeum Narodowym w Warszawie, czy Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

  Nowy obiekt Ambasady RP w Berlinie powinien stanowić miejsce realizacji podstawowych zadań placówki dyplomatycznej stając się przestrzenią przyjazną, otwartą, elastyczną i zintegrowaną z otaczającą obiekt architekturą Berlina.

  Analiza urbanistyczna zabudowy przy ul. Unter den Linden dowodzi, że jednym z najistotniejszych zagadnień przestrzennych jest uzyskanie rozwiązania wnętrza dziedzińca ogrodowego eliminującego negatywny wpływ istniejących ścian ogniowych ograniczających lokalizację od strony wschodniej i zachodniej.

  Innym ważnym celem jest odejście od ciasnych i głębokich wnętrz podwórkowych tak charakterystycznych dla oficynowej zabudowy kwartałowej.

  Projekt podważa jako jedyną słuszną zasadę wprowadzenia w pierzei ulicy zamykającego całkowicie jego wnętrze wielokondygnacyjnego obiektu architektonicznego i prezentuje próbę niosącą inny sposób kompozycji układu przestrzeni architektonicznej.

  Jest to przestrzeń zbudowana jako wyniesiony zielony plac stanowiący ogrody Ambasady, ujęty z obu stron przyległymi do ścian ogniowych skrzydłami. Ten otwarty w stronę Unter den Linden ogród pełny drzew i zieleni niskiej jest wydzielony w linii zabudowy ażurową przysłoną z galerią widokową. Prezentowane rozwiązanie wskazuje na otwartość i wzajemne oddziaływanie kompozycji miejskich obszarów zieleni przy równoczesnym silnym jego wydzieleniu ze względów bezpieczeństwa placówki.

  Podstawowym założeniem jest wyraźne i czytelne wydzielenie podstawowych stref funkcjonalnych obiektu Ambasady. Konieczne jest zapewnienie niezależności działania bloków funkcjonalnych przypisanych ambasadzie oraz wydziałowi konsularnemu. Wejścia do Ambasady i Wydziału konsularnego zostały rozdzielone i od siebie odsunięte. Strefy te również rozsunięto i zlokalizowano w dwóch odrębnych skrzydłach.