GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Centrum Administracji w Tarnowie

  Projekt konkursowy - I nagroda listopad 2009 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka.
  Współpraca: mgr inż. arch. Agnieszka Kowalczyk, mgr inż. arch. Beata Tokarska, mgr inż. arch. Jakub Kornecki, mgr inż. arch. Magdalena Habrat-Rączka, mgr inż. arch. Marcin Gierbienis, mgr inż. arch. Michał Rączka, mgr inż. arch. Przemysław Kusior.

  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa.

  Pow. działki: 26 700 m ².
  Pow. zabudowy: 5 221 m ².
  Pow. netto: 19 895 80 m ².
  Kubatura budynku: 83 893 m ³.
  Kubatura parkingu: 10 194 m ³.
  Ilość miejsc parkingowych łącznie: 352.

  Koszt inwestycji: 85 307 841 20 zł brutto.

  Lokalizacja i jej uwarunkowania pozwalają na poszukiwanie rozwiązań zmierzających do stworzenia współdziałającego zespołu obiektów powiązanych ze sobą założeniem zieleni parkowej oraz poszukiwań układu przestrzeni miejskiej o wyraźnie zdefiniowanym układzie kompozycyjno – programowym.

  Obiekt to kompozycja dwóch liniowych ciągów zabudowy, z których jeden stanowi czterokondygnacyjny budynek biurowy jako pierzejowa zabudowa ul. Dwernickiego z otwartym, ogólnodostępnym przejściem w jego środkowej części. Drugą linię zabudowy wyznaczają dwa obiekty powiązane ze sobą nadwieszoną nad placem "belką". Oba te ciągi zabudowy zostały poprzecznie powiązane czterema łącznikami mieszczącymi klatki schodowe ewakuacyjne. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia Sala Obsługi Klienta, zieleń "otwartego" dziedzińca , oraz sala obrad z zieloną przestrzenią rekreacji.

  Plac miejski ze względu na ukształtowanie terenu dwupoziomowy z przekrytym parkingiem, jednopoziomowym na poziomie dolnego placu i z wyniesioną platformą parkowania na poziomie ul. Cegielnianej.