GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

  Wyróżnienie honorowe w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym– maj 2012

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka
  Współpraca: Michał Rączka, Magdalena Habrat-Rączka, Joanna Filipek, Małgorzata Szewczyk, Ewelina Krok, Jakub Kornecki, Beata Tokarska

  Zamawiający: Gmina Kazimierz Dolny

  Pow. działek: 2.158 ha
  Pow. zabudowy : 326m2 (część istniejąca) 5 499m (część projektowana)

  Architektura jest budulcem miasta - struktury przestrzennej trwającej w czasie. Pomiędzy tą odczuwalną materią, jaką jest miasto, a społeczeństwem w nim żyjącym zachodzi wzajemne oddziaływanie. Zmiany społeczne implikują zmiany miasta, zmiany miasta są powodem zmian społecznych. Architektura edukacji i sportu może być narzędziem w budowaniu poczucia wspólnoty ale też we wspieraniu wartości historycznych i kulturowych. Nowe obiekty w ten sposób uczestniczą w budowaniu tożsamości miasta.

  Przyjęto następujące założenia projektowe:

  • poszukiwanie podziału form architektonicznych nawiązujących do skali architektury lokalnej i szanujących cechy lokalnego krajobrazu miasta
  • tworzenie kameralnych i różnorodnych form w mieście
  • komponowanie przestrzeni z wyraźnym określeniem ważnych wnętrz urbanistycznych
  • dostosowanie projektowanego układu urbanistycznego do ciągu ekologicznego przebiegającego przez teren szkolny
  • włączenie otwartych terenów zieleni w zasięg oddziaływania obiektów zespołu szkół
  • uzyskanie funkcjonalnego wydzielenia przestrzeni szkolnej od terenów publicznych
  • powiązanie przestrzenne i funkcjonalne obiektów z otwartymi wnętrzami krajobrazowymi
  • aktywizacja powierzchni dachowych
  • poszukiwanie rozwiązań materiałowo-kolorystycznych w relacji do tradycji lokalnej