GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

  Projekt przetargowy: grudzień 2009 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka.
  Współpraca: arch. arch. Michał Rączka, Marcin Gierbienis, Małgorzata Walkosz, Beata Tokarska , Jakub Kornecki.

  Zamawiający: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

  Powierzchnia użytkowa: 12 100 m ².
  Kubatura 48 400 m ³.
  Łączna powierzchnia terenu inwestycji: 2,44 ha.
  Miejsca parkingowe: 50 szt.

  Projekt Inwestycyjny dotyczy budowy Instytutu, obejmującego dwa zasadnicze zespoły funkcjonalne: część dydaktyczno-administracyjna wraz z biblioteką, czytelnią, salą gimnastyczną oraz część zamieszkania zbiorowego – akademik z zapleczem socjalnym, kuchnią i jadalnią.

  Projekt obejmuje również infrastrukturę techniczną niezbędną dla tego zadania: drogi, place postojowe i manewrowe na terenie działek, chodniki, sieci i przyłącza, elementy zagospodarowania terenu i małej architektury oraz boiska.

  INSTYTUT - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNA obejmuje m.in.: aule, sale wykładowe, sale ćwiczeń, bibliotekę wraz z czytelnią, pokoje wykładowców i pracowników dydaktycznych, pomieszczenia administracyjne: rektorat, sekretariat, pomieszczenia sanitarne, salę gimnastyczną wraz z zapleczem, bar kawowy, pomieszczenia techniczne i magazynowe, hole

  INSTYTUT - CZĘŚĆ ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - AKADEMIK obejmuje m.in.: pokoje mieszkalne, segment żywieniowy: kuchnię z zapleczem i jadalnią, pomieszczenia sanitarne, hole, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalne.