GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MUZYKI W ŻELAZOWEJ WOLI

  Projekt konkursowy: marzec 2018

   

  Zespół autorski:

  dr inż. arch. Marek Kozień

  dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak

  mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka

   

  Współpraca:

  mgr inż. arch. Jakub Dziewoński

  mgr. inż. arch. Joanna Filipek

  inż. arch. Mateusz Kornecki

   

  Pow. użytkowa: 10 717 m²

  Wsunięcie obiektu pod nadwieszony „wiszący” ogród stanowiący podniesiony fragment terenowej zielonej fałdy oraz jego uzupełnienie wyniesionymi z terenu „ powiekami” nawiązać ma do charakteru naturalnych ukształtowań terenu poprzecinanego tak często w polskim krajobrazie naturalnymi skarpami i zielonymi miedzami podziałów własnościowych. Stanowić ma również swoiste wydzielenie i domknięcie terenu parkowego od strony południowej.

  Przyjęta koncepcja urbanistyczna wsunięcia programu budynku o znacznej powierzchni użytkowej i kubaturze w naciętą kieszeń naturalnego terenu zielonego stwarza wrażenie wieloplanowości i wpłynąć ma na ograniczenie jego skali i w maksymalny sposób wtopić go w krajobraz parkowy. Pozwala również na uzyskanie (pomimo prostoty układu funkcjonalno przestrzennego) różnorodnych stref aktywności, wytwarzając równocześnie kameralne wnętrza placowe zachęcające do wniknięcia w strefę otwartej I zamkniętej funkcji obiektu.

  Układ kompozycyjny stanowi posadowiony na stoku obiekt MCM prostopadle do drogi powiatowej która wyznacza kierunek i miejsce dostępu na teren inwestycji. Wbity częściowo w ziemię obiekt od strony południowej wyniesiony ponad teren sąsiada od strony południowej o 6 m zrównuje się z jego budynkami mieszkalnymi i zagrodowymi i otwierając się od strony widoku na dolinę rzeki Utrata i park z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina. Projektowany obiekt o programie użytkowym i kubaturze wykraczającej o znajdujące się w najbliższym rejonie budynki został uzupełniony o wijącą się wstęgę muru stanowiącego bezpośrednie jego przedpole . Zasypane i zazielenione jego fragmenty mieszczące znaczące elementy programu pozwalają na ograniczenie jego skali i otwierają „okna widokowe” na stronę północną ( park i muzeum) zarówno z foyer sali koncertowej , sal konferencyjnych oraz hotelu i strefy pracy muzyków( foyer estrady i sal prób).

  Wyniesiona zielona łąka ( nad dachem obiektu) stanowi naturalną kontynuację otwartego wnętrza „kwietnej łąki” wyniesienia skarpy rzeki Utrata. Od strony północnej zlokalizowano zewnętrzne tarasy służące rekreacji użytkowników otwarte w stronę doliny rzeki i powiązane z terenami dla organizacji imprez plenerowych .