GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Muzeum Morskie w Szczecinie

  Projekt konkursowy: marzec 2011 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka.
  Współpraca: Magdalena Habrat- Rączka, Michał Rączka, Ewelina Krok, Jakub Kornecki, Beata Tokarska, Dawid Gizicki

  Zamawiający: Muzeum Morskie w Szczecinie

  Pow. działki: 0,86 ha
  Pow. zabudowy: 4 512 5m²
  Pow. budynku: 7 182 3 m²
  Sala ekspozycji nautycznych: 1 652 m²
  Sala ekspozycji- Muzeum fal: 1 350 m²


  Budynek Muzeum Morskiego ma przywoływać atmosferę stoczniowego obiektu nie tylko poprzez charakter ekspozycji technologicznej, ale również dzięki samej architekturze. Powinien przywracać nastrój i klimat obiektu industrialnego, Dlatego za najsłuszniejsze w sensie ideowym przyjęto obiekt nawiązujący w strefie ekspozycji do obudowanej przestrzeni "suchego doku" z jego charakterystycznym otwarciem i stworzeniem maszyny z zewnętrznym systemem "trapów" i rusztowań. Zawieszenie obiektu nad bulwarem pozwala na uzyskanie poczucia swobodnego przemieszczania się po bulwarze. Przyjęte wytyczne urbanistyczne mocujące obiekt na wyraźnie wyznaczonych dwóch osiach kompozycyjnych stanowią dla dyslokacji stref funkcjonalnych znaczenie podstawowe. Przecięcie tych osi wyznacza strefę zewnętrznego Forum – placu o istotnym znaczeniu dla kompozycji urbanistycznej. Jest też kanwą dla przyjętej konwencji funkcjonalnej. Tutaj rozpoczyna i kończy się spotkanie odwiedzających z Muzeum. Z tej wielkiej przekrytej dachem powierzchni prowadzą wejścia do obiektu. Jest to również pierwszy kontakt z eksponatami muzealnymi rozmieszczonymi ponad lustrem wody, pierwsze spojrzenie poprzez szerokie otwarcie w strefę ekspozycji w sali wystaw nautycznych.