GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Muzeum Ruchu Harcerskiego przy Forcie nr 52 a „Łapianka”w Krakowie

  III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej -październik 2011

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka Współpraca: Joanna Filipek, Magdalena Habrat-Rączka, Anna Kuszewska, Małgorzata Szewczyk, Marcin Gierbienis, Wojciech Miętka, Michał Rączka Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

  Pow. działek: 4.0 ha Pow. zabudowy: 2 654 m²

  Projektowany obiekt - jako miejsce realizacji aktywności różnych grup uczestnictwa w ruchu harcerskim, jak również ogólnodostępnej rekreacji - winien stać się przestrzenią przyjazną, otwartą, elastyczną, zintegrowaną z otaczającą obiekt zielenią parkową. Założenie wymaga też szerokiego otwarcia i powiązania z otaczającymi funkcjami, a jednocześnie precyzyjnego wpisania w zabytkowy układ obiektu fortecznego.

  Te założenia programowe określają przyjęte w projekcie zamierzenia autorskie:

  • dążenie do stworzenia zintegrowanego zespołu obiektów Muzeum składającego się z części zabytkowej i nowoprojektowanej
  • odtworzenie podstawowych zasad wyznaczających ukształtowanie przestrzenne fortu,
  • uzyskanie efektu minimalizacji wpływu wprowadzenia nowej kubatury obiektu Muzeum na pierwotny kształt terenu fortecznego,
  • włączenie otwartych terenów parku leśnego w zasięg oddziaływania obiektów muzeum,
  • stworzenie maksymalnie otwartej i dostępnej przestrzeni parkowej,
  • integrowanie przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej muzeum,
  • powiązanie przestrzenne i funkcjonalne strefy ogólnodostępnej z powierzchnią wystawową muzeum,
  • tworzenie wnętrz o zróżnicowanej wysokości i znacznym zakresie wielofunkcyjności,
  • wprowadzenie rozwiązań w architekturze muzeum nawiązujących do tradycji ruchu harcerskiego w zakresie form, materiału i standardu.