GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

  Konkursowa koncepcja programowo – przestrzenna – sierpień 2004 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka
  Współpraca: arch. arch. Dominik Darasz, Marta Dul, Krzysztof Faber, Agnieszka Kołodziejska, Małgorzata Szewczyk.

  Powierzchnia całkowita: 20 451 m ².
  Kubatura: 81 192 m ³.
  Ilość kondygnacji nadziemnych: 9.
  Ilość kondygnacji podziemnych: 2.
  Parking podziemny: 50 miejsc.

  Nowy obiekt nawiązuje wyraźnie do charakteru ukształtowania bryły istniejącego budynku przy ul. Jasnej 2/4 poprzez wprowadzenia rytmu cofniętych lizen okien, głównego nachylonego bloku części biurowej oraz poprzez zastosowanie zbliżonych rozwiązań materiałowych.

  Materiał i kolorystyka elewacji wpisuje się w kontekst miejsca i harmonizuje z obiektami pl. Powstańców Warszawy jak i zabudowy w rejonie ul. Jasnej. Kamienna fasada przenika do wnętrza obiektu w strefie atrium, nadając mu, wraz z elewacją obiektu istniejącego, monumentalny charakter.

  Budynek składa się z dwóch kondygnacji podziemnych w których znajdują się archiwa, centrale techniczne oraz parking podziemny.

  Na pozostałych dziewięciu kondygnacjach mieszczą się między innymi: sale rozpraw, pokoje narad, dziennik podawczy , bufet, szatnia, zespoły sanitarne, biblioteka sądowa, czytelnia, klub z zapleczem, pomieszczenia administracji, pokoje sędziów, sale konferencyjne oraz pokoje biurowe.