GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu

  Projekt konkursowy - I nagroda luty 2007 r.

  Projekt budowlany: styczeń 2007 - grudzień 2007

  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: styczeń 2008- styczeń 2010r.

  Nadzór autorski: kwiecień 2010 - styczeń 2012.

  Realizacja: 2012 r.

  Architekci: KKM Kozień Architekci.
  Konstrukcja: Konstrukcje Budowlane Adam Klimek.
  Branże: TW Engineers , ECS Electronic Control System, mgr inż. Bogdan Miszczyszyn ,mgr inż. Stanisław Seidel.

  Inwestor : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie.

  Wykonawca: ABM Solid S.A. Pow. działki: 5 938 m ².Pow. zabudowy: 3 328 7 m ². Pow. użytkowa: 8 630 86 m ². Pow. netto: 10 496 43 m ². Kubatura: 54 166 59 m ³. Sala duża teatralna: 244 miejsc. Sala kameralna: 56 miejsc. Sala teatralna czarna: 50 miejsc.

  Istniejący budynek Filii PWST we Wrocławiu stanowi adaptację dla potrzeb szkoły artystycznej budynku dawnego Domu Kultury Budowlanych. Ideą projektu jest zachowanie elementów pierwotnej formy obiektu w sposób widoczny zaznaczając ingerencje architektoniczno-urbanistyczne - wprowadzając od strony wschodniej nowy obiekt dydaktyczny z przestrzennym związaniem z istniejącym obiektem "nałożonym" traktem pomieszczeń administracji i nadbudową wieży scenicznej. Ma to na celu uzyskanie jednorodnie kompozycyjnie ujętej formy przestrzennej. Jest też nawiązaniem do zasady kompozycji urbanistycznej stworzenia więzi między wspomnieniem epoki minionej ze współczesnością, powiązaniem istniejącej materii z nowym układem przestrzennym.

  Wejście główne prowadzi do holu stanowiącego szkolną "agorę" podzieloną na część szatniową z wejściami do sal teatralnych i bufetu oraz na część szkolną z salami zajęć praktycznych i salą ruchową.

  Na poziomie parteru zlokalizowano kasę wieczorową, biura promocji i organizacji widowni, a w części szkolnej pomieszczenia socjalne dla studentów. W holu wejściowym znajduje się również portiernia z ochroną, zespoły szatniowe dla widzów, zespoły sanitarne oraz przejście do strefy dydaktycznej i administracyjnej. Zabudowa istniejącego dziedzińca pozwoliła na wprowadzenie nowego traktu zabudowy z salą kameralną, garderobami aktorskimi na poz. 1-go pietra oraz część biblioteczną z magazynem.

  Budynek dydaktyczny grupuje sale zajęć praktycznych oraz salę ruchową wraz z zespołami pomieszczeń socjalnych dla studentów, zespół pomieszczeń studia nagraniowego.

  Budynek istniejący wraz z zabudowanym dziedzińcem stanowi obiekt w istocie trzech zespolonych zapleczem scenicznym i magazynowym sal teatralnych. W poziomie piwnic zlokalizowano malarnię dekoratorni oraz magazyny.

  Na 1-szym piętrze od strony ul. Legnickiej umieszczono administrację z pomieszczeniami dziekanatów, a na tym samym poziomie w nowoprojektowanym skrzydle pomieszczenia rektoratu.