GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne w Rzeszowie

  Projekt konkursowy - III nagroda kwiecień 2007 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka
  Współpraca: arch. arch. Michał Rączka, Magdalena Habrat–Rączka, Marcin Gierbienis, Michał Kornacki, Małgorzata Szewczyk, Joanna Filipek.

  Inwestor: Politechnika Rzeszowska.

  Ilość miejsc parkingowych łącznie: 438 miejsc. Koszt inwestycji: max. 4.000 zł brutto za m ². Powierzchnia zabudowy: 46 654 m ². Parkingi , chodniki i place: 13 720 m ². Zieleń: 1 893 m ².

  Opinia Sądu Konkursowego: " Koncepcja wysoko oceniona przez członków Sądu konkursowego z uwagi na walory architektoniczne (forma bryły - rzeźby). Dobre usytuowanie w terenie. Koncepcja z dużym poszanowaniem istniejącej tkanki urbanistycznej wraz z umiejętnym wpisaniem się w środowisko, stanowi jednocześnie odrębną formę określająca indywidualny charakter miejsca. Koncepcja charakteryzuje się pełną spójnością formy i funkcji. Rozwiązania funkcjonalne właściwe, nie budzą zarzutu. Zwraca uwagę poszanowanie istniejących osi widokowych i umiejętne powiązanie wejść: Politechnika -Aleje Powstańców Warszawy. Na uwagę zasługuje dynamiczna forma, z nowoczesną, interesującą oprawą. …(…)"

  OPIS:

  Kompozycja przestrzenna jest próbą uzyskania jednorodnie kompozycyjnie ujętej formy przestrzennej z wewnętrznym dziedzińcem posiadającym silne otwarcia z terenem otaczającym. Jest też nawiązaniem do zasady kompozycji urbanistycznej, historycznych układów budynków uniwersyteckich ze współczesnością.

  Układ przestrzenny tworzą bryły zespołu dydaktycznego z aulą wraz z podbudową parterów biblioteki i administracji zderzone z technologicznie współczesną materiałowo formą "kątówki" dla funkcji bibliotecznej i administracyjnej.

  Niezwykle istotnym jest dla zasady kompozycyjnej wytworzenie różnorodnych formalnie przekryć w obrębie obiektu jak strefa wejściowa do auli czy kryty zespół wejść do biblioteki i holu budynku administracji.

  Projektowany zespół obiektów politechnicznych stanowią trzy elementy ustawione wokół trójkątnego dziedzińca. Wzdłuż jednego z jej boków pod nadwieszeniem, prowadzony jest ciąg pieszy prowadzący od al.Powstańców Warszawy do przekrytego placu w rejonie wejść do biblioteki i administracji, a następnie do istniejących obiektów dydaktycznych Uczelni.

  Biblioteka:

  Obiekt dostępny dla czytelników od strony południowej z wejściem zlokalizowanym w rejonie zadaszonego placu wejściowego. W parterze zaprojektowano hol wejściowy z szatnią , zespołami sanitarnymi, pomieszczeniami usługowymi i salą szkoleniowo - wystawową. W części podpiwniczonej znajdują się magazyny zamknięte oraz pomieszczenia techniczne.

  Poziom 1-go pietra to strefa informacji, katalogów wypożyczalni oraz podstawowa część czytelni studenckiej.

  Poziom 2-go pietra to czytelnie czasopism specjalistycznych, naukowych i elektronicznych. Strefa głównego holu informacyjnego, wypożyczalni, katalogów i czytelnia dolna książek to pomieszczenia o wysokości dwóch kondygnacji.

  Centrum dydaktyczno - konferencyjne Centrum dostępne do strony ul. Powstańców Warszawy. Z poziomu holu wejściowego stanowiącego równocześnie element wystaw okolicznościowych prowadzą klatki i przejścia na salę auli oraz na poziom -1 w rejon szatni i zespołów sanitarnych. Z holu można przejść do traktu wschodniego gdzie zlokalizowano zespół sal szkoleniowo-dydaktycznych i wystawowych. Zespół ten dostępny jest również poprzez hol główny budynku szkoły.

  W poziomie -1 zaprojektowano szatnie dla studentów. W rozliczeniach przyjęto wskazane przez Inwestora równoczesne użytkowanie obiektu przez 2200 osób.

  Scena auli poprzez podniesienie kurtyny stalowej i jej otwarcie w kierunku dziedzińca zmienia się w scenę plenerową dla widowisk i uroczystości akademickich. Po jej opuszczeniu kurtyna będzie dla dziedzińca elementem wielkiego panneau dekoracyjnego identyfikującego miejsce.

  Administracja:

  Obiekt dostępny od strony dziedzińca poprzez hol wejściowy łączący obiekty dydaktyczne z biblioteką. W holu poza funkcjami podstawowymi znajdują się usługi handlowe oraz gastronomia. Pierwsze piętro jest siedzibą Rektora i jego agend, pozostałe dwie kondygnacje to pomieszczenia dla administracji centralnej szkoły.