GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju

  Projekt konkursowy - II nagroda 2014 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka.
  Współpraca: Małgorzata Szewczyk, Michał Rączka, Magdalena Habrat – Rączka, Joanna Filipek, Jakub Dziewoński.

  Kubatura sali koncertowej: 2992m ³.
  Kubatura całkowita : 3226 m ³.

  Koszt inwestycji: 8.130.000 zł. netto (bez VAT)

  Sala Koncertowa: 300 miejsc

  Opinia Sadu Konkursowego
  "Nagrodę równorzędną przyznano za elegancką i jednorodną bryłę trafnie wpisującą się w klimat i skalę miasta. Jury podkreśla czytelną konsekwencję rozwiązań od idei do konkretnych elementów budynku, odpowiadającą w sposób autorski na problem projektowy, bez nawiązań, zapożyczeń i cytatów."

  Opis autorski:

  Układ rozbudowy Szkoły to wynik rozważań związanych z jednej strony z analizą przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej i dążeniem do jak najbardziej ograniczonej interwencji w krajobraz miasta. Z drugiej, szalenie istotnej dla funkcji obiektu, zamiar rozdzielenia ruchu nauczanych i nauczających od strefy prezentacji dostępnej dla gości, jak również umożliwienie dostaw elementów w rejon estrady, czytelność transportu dekoracji pomiędzy strefą ich magazynowania i sceną.

  Jedną z najważniejszych decyzji projektowych było powiązanie przestrzeni ogólnych szkoły z pomieszczeniami strefy wejścia i holu głównego strefy sali koncertowej. Uznano za właściwe rozwiązanie, które w trakcie nieużytkowania publicznego Sali koncertowej umożliwia korzystanie z jej powierzchni holowej w życiu szkoły. To powiązanie umożliwi prezentację dorobku szkoły jej dokonania, rozszerzy przestrzeń rekreacji dla dzieci oraz ich opiekunów stworzy prawidłowe warunki dla korzystania z całego nowego programu użytkowego poza wyłączeniem jedynie widowni sali. To funkcjonalne i przestrzenne powiązanie nie wpłynie znacząco na koszty utrzymania szkoły a może znacznie rozszerzyć wachlarz i możliwości jej funkcjonowania.

  Wprowadzono również w sposób bardzo konsekwentny zasadę powiązania strefy związanej z salą i obsługą gości z poziomem placu przedwejściowego, wiążąc wizualnie i funkcjonalnie przestrzeń wewnętrzną z zewnętrzną. Wykorzystano zastaną skarpę opadającą w kierunku ul. Kościuszki dla „oparcia” na niej amfiteatralnej widowni Sali uzyskując w ten sposób kondygnacyjny rozdział pomiędzy pomieszczeniami dla słuchaczy a pomieszczeniami związanymi z dostępem i funkcją estrady Sali koncertowej. Zapewniło to rozwiązanie w którym wszystkie istotne pomieszczenia dla pobytu ludzi uzyskały dostęp do światła dziennego (m.in. poczekalnia przysceniczna w poz.-1) Stworzono również warunki dla dostaw w rejon estrady oraz zapewniono dostęp i możliwości korzystania z wszystkich pomieszczeń programowych dla osób niepełnosprawnych.

  Obiekt stanowi kompozycja trzech brył w formie prostopadłościanów o jednakowej wysokości ca 8,0m, powiązanych ze sobą oraz przewiązką z budynkiem istniejącym. Bryły te postawiono na podbudowie stanowiącej rozbudowę istniejącego placu dostępnego od ul. Żeromskiego. Nowy zespół wejściowy został zlokalizowany w przewiązce pomiędzy budynkiem istniejącym a projektowanym obiektem Sali koncertowej zaś całość przestrzeni publicznej otwarto na projektowany plac „agorę” szkolną.