GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Sala Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

  Etap I:
  Projekt architektoniczno-budowlany: lipiec 2004 r.

  Etap: II
  Projekt budowlany: grudzień 2004 r.

  Realizacja: 2005 r.

  Architektura: KKM Kozień Architekci.
  Współpraca: mgr inż. Waldemar Bialik, ROSENBERG-POLSKA KRAKÓW SP. Z O.O., mgr inż. Bogdan Miszczyszyn.

  Inwestor: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

  Powierzchnia zabudowy: 832 m ².
  Powierzchnia użytkowa: 1993 m ².
  Powierzchnia netto: 2734 m ².

  Duża sala widowiskowa: 354 miejsc I etapem modernizacji obiektu był projekt widowni teatralnej wraz z kabiną oświetlenia i EA oraz jej powiązanie z układem dróg ewakuacyjnych.

  Widownia została dostosowana do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, dokonano korekt widoczności, zmiany wystroju wnętrz, wprowadzono nowe instalacje.

  Zmiany w drewnianej więźbie dachowej dokonano jedynie w części dolnej usuwając belki tramowe w trakcie tworzenia "Galerii Szajny". Strop nad sceną został wykonany w postaci sklepienia żelbetowego opartego na ścianach zewnętrznych budynku. Nad tą konstrukcją wykonano więźbę dachową nawiązującą swym kształtem do pozostałej części przekrycia dachu.

  II etap projektowy zakłada modernizację stref:

  sceny ( nadbudowę wieży scenicznej z blokownią

  podnoszące wysokość sceny oraz modernizację technologii i wyposażenia technicznego sceny)

  foyer z szatniami (realizacja wg. innego projektu wnętrz) : zmiana charakteru przestrzennego wnętrza poprzez modernizację układu wejściowego i schodów głównych. Wnętrze zostaje powiększone i optycznie "rozciągnięte" z jednoczesnym wyodrębnieniem rejonu zejścia do piwnic (szatnie), zmiana charakteru wykończenia wnętrz;

  zwieńczenie wieży scenicznej: nadbudowana wieża (w strefie dachowej) licowana blacha miedzianą płaską (patynowana – kolor zielony), z zaokrągleniem w strefie szczytowej.

  Wieża zwieńczona balustradką zabezpieczającą metalową, przekrycie dachu w formie daszku kopertowego krytego blachą lub papą.