GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Sala Widowiskowa Amfiteatru w Zamościu

  Projekt koncepcyjny : październik 2007 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka.
  Współpraca: arch. arch. Małgorzata Szewczyk, Joanna Filipek, Magdalena Habrat – Rączka, Michał Rączka, Michał Kornacki.

  Zamawiający: Urząd Miasta Zamość.

  Pow. netto: 6 000 m ².
  Kubatura: 4 121 9 m ³.
  Koszt inwestycji: m ² pow. netto : 5 497 PLN.
  Sala główna: 506 miejsc.
  Sala kameralna/prób scenicznych : 150 miejsc.

  Przyjęte założenia projektowe zachowujące istniejący układ terenowy (bez wprowadzania istotnych zmian przestrzennych z korektą jedynie rozwiązań małej architektury) , prowadzą do wyburzenia istniejącej budowli wieńczącej amfiteatr (ze względu na zły stan techniczny oraz niewielką wartość użytkową) oraz całkowitą likwidację istniejącego amfiteatru i estrady z zadaszeniem.

  Budynek sali wpisano w układ istniejącego amfiteatru w obrębie rawelinu, istniejącego zagospodarowania otwartych terenów parkowych oraz zadrzewienia. Od strony miasta rozciąga się strefa ogólna z holami wejściowymi , kasami , szatniami i zespołami sanitarnymi z dostępem do sali głównej , sali prób/sali kameralnej oraz do kawiarni. Trakt pomieszczeń uzupełniających: jak sale prób, garderoby oraz administrację umieszczono w trakcie północno - zachodnim.