GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Starosądeskie Centrum Kultury i Sztuki "Sokół" w Starym Sączu 

  Projekt budowlany zamienny : lipiec 2008 r.

  Projekt wykonawczy: lipiec 2008 r.

  Realizacja: kwiecień 2009 r.

  Architektura: KKM Kozień Architekci.
  Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich KONSPROJEKT.
  Elektryka i teletechnika: inż. Krzysztof Burczak, inż. Krzysztof Domagalik.
  Instalacje sanitarne: mgr inż. Mariusz Ciapała, inż. Mirosław Olszowski.

  Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu.

  Powierzchnia zabudowy: 583 67 m ².
  Powierzchnia całkowita : 1 455 78 m ².
  Powierzchnia wewnętrzna: 895 93 m ².
  Kubatura brutto : 7 959 44 m ³.
  Sala Duża: 214 widzów.

  Tematem opracowania był zamienny projekt budowlany przebudowy budynku Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki "Sokół" w Starym Sączu.

  Istniejący budynek Centrum Kultury w Starym Sączu wybudowano w 1910 roku, a następnie przebudowano w latach sześćdziesiątych XX w. Budynek zachowany był do dnia dzisiejszego bez znaczniejszych przeróbek, które nie wpłynęły na jego układ przestrzenno – funkcjonalny.

  Budynek ulegał jednak w trakcie użytkowania degradacji technicznej i odbiegał znacznie od wymogów stawianych współczesnym obiektom widowiskowym i dlatego w połowie pierwszej dekady obecnego wieku podjęto decyzję o jego przebudowie i rozbudowie. Koncepcje przebudowy i rozbudowy wykonał nowosądecki architekt Janusz Loesch na jego podstawie projekt budowlany I-go etapu (przebudowa istniejącego obiektu) .

  Ideą projektu było, przy zachowaniu elementów pierwotnej formy obiektu, uzyskanie rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego spełniającego wymagania współczesnego obiektu widowiskowego. Celem było uzyskanie jednorodnie kompozycyjnie ujętej formy przestrzennej i nawiązanie do zasady kompozycji architektonicznej stworzenia więzi między wspomnieniem epoki minionej ze współczesnością, powiązania istniejącej materii z nowym układem przestrzennym.

  Zachowano kształt i gabaryty budynku w jego pierwotnej postaci wprowadzając jedynie zewnętrzną stalową klatkę ewakuacyjną na tylnej ścianie budynku oraz boczne zejście na poziom fosy.

  Aby uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową dla zaplecza scenicznego wprowadzono do poziomu podscenia pomieszczeń: szatni i garderób dla aktorów wraz z łazienkami, w poziomie podscenia dwu wydzielonych magazynów dla elementów wyposażenia fosy i elementów scenograficznych powiązanych poprzez fosę i zapadnie sceniczną ze sceną.