GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  TEATR MUZYCZNY CAPITOL WE WROCŁAWIU

  Projekt konkursowy: I nagroda grudzień 2005 r.

  Nagroda SARP odział Kraków - PROJEKT ROKU 2005

  PIERWSZE WYRÓŻNIENIE NAGRODY ROKU SARP 2013

  GRAND PRIX konkursu PIĘKNY WROCŁAW 2013

   

  opracowanie: 2006-2013

  realizacja: 2013 r.

   

  Architektura: KKM Kozień Architekci, APLUS Studio Architektury

  Konstrukcja: mgr inż. Ireneusz Grabkowski, dr inż. Adam Klimek

  Instalacje Mechaniczne: TW Engineers

  Akustyka: Usługi techniczne KTD Tadeusz Kamisiński

  Elektroakustyka: Grzegorz Sznyterman

  Projekt Konserwatorski: APA Linea Anna Morasiewicz

  Technologia Sceny: Maciej Wojciechowski, Ochi Engineering

   

  Zdjęcia: Bartosz Makowski

   

  Kubatura: 102 476 m ³

  Koszt inwestycji: 113 469 820,49 PLN

  Sala duża: 760 miejsc

  Sala studio: 208 miejsc

  Sale ćwiczeń: 200 miejsc

   

  Budynek nowego kompleksu teatralnego Teatru Muzycznego „Capitol” stanowi rozbudowę zabytkowej ekspresjonistycznej sali dawnego kina oraz modernistycznej siedziby instytucji filmowej „Odra Film”. Za najistotniejszy element całości układu kompozycji urbanistycznej autorzy uznali przyszły plac miejski na skrzyżowaniu ulic Józefa Piłsudskiego i Świdnickiej, z akcentowanym północnowschodnim narożnikiem budynku teatralnego. Wyjątkowo eksponowana lokalizacja obiektu wymagała z jednej strony utworzenia zabudowy wyraźnie podporządkowanej umiarkowanemu kształtowi placu, a z drugiej - nawiązania dialogu pomiędzy zewnętrznym placem a wnętrzem obiektu, dla otwarcia wnętrz reprezentacyjnych strefy widza na jego przestrzeń. Szansę stworzenia takiego dialogu daje część wejściowa o układzie wieloplanowym i wyraźnie wytworzonej przejściowej strefie progowej pomiędzy przestrzenią otwartą placu a wnętrzem obiektu. Natomiast założenie w linii pierzei ul. Piłsudskiego przeszklonego „śladu” po dawnej elewacji frontowej kina, a także wprowadzenie szklanych podświetlanych lizen oraz belki nad przejazdem jako świetlnej reklamy teatru miało choć w części oddać iluminacyjno-materiałową niezwykłość nieistniejącego już budynku głównego kina Capitol. Dostępność obiektu dla widzów zapewniono poprzez dwa wejścia: od strony placu z kierunku ul. Świdnickiej oraz od strony ul. Piłsudskiego, z prowadzących wzdłuż ulicy podcieni. Wejście dla aktorów i innych pracowników teatru znajduje się od strony ul. Bogusławskiego w budynku Odra-Film. Główne wejście prowadzi do hallu głównego stanowiącego również teatralną „agorę” w dawnym wewnętrznym dziedzińcu przekrytym teraz szklanym dachem.Za podcieniam w ul. Piłsudskiego zlokalizowano hall kasowy, prowadzący zarówno na główny dziedziniec, jak i do podziemnej sceny kameralnej zwanej „Sceną Ciśnień” dla 200 osób oraz restauracji dla 80 osób ze scenka kameralną. Foyer sceny/hall restauracji doświetlane przez posadzkę szklaną placu wejściowego. Nad hallem kasowym budynek mieści miedziano-złote foyer z salą konferencyjną i salonem VIP, nad którymi ulokowano salę baletu z lustrzanym sufitem oraz klonową salę prób chóru. Dawny wewnętrzny dziedziniec, to przestrzeń wspomnianej wcześniej "agory", w stronę której otwarto komunikacyjne ciągi piesze wiążące budynek główny z funkcjami zlokalizowanymi w obiekcie frontowym. Z przekrytego dziedzińca prowadzą wejścia do istniejącego budynku teatralnego tj na parter widowni, na dwie klatki schodowe prowadzące na wyższe jej poziomy jak i do holu głównego, znajdującego się za starą ścianą z witrażami. Powyżej holu głównego, dla uzyskania wieloplanowości, istniejącą ścianę teatru pokryto lustrem; poniżej lustrzanej ściany znajduje się wertykalna instalacja zieleni. Główny budynek Teatru w strefie dostępności widza mieści istniejące szatnie i salę teatralną przeznaczoną dla ponad siedmiuset widzów. Zespół sceny uległ pełnej przebudowie. Scena została powiększona i wyposażona w scenę obrotową i system zapadni, dodano kieszeń boczną i tylną, magazyn prospektów, wysoką wieżę teatralną. Trakt od strony ul. Świdnickiej i budynek „Odra Film” od ul. Bogusławskiego mieszczą teraz zaplecze aktorskie, magazynowe i administracyjne obiektu.