GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  TEATR NOWY W WARSZAWIE

  I nagroda w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kwiecień 2009 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka.
  Współpraca: mgr inż. arch. Beata Tokarska, mgr inż. arch. Magdalena Habrat-Rączka, mgr inż. arch. Jakub Kornecki, mgr inż. arch. Marcin Gierbienis, mgr inż. arch. Michał Kornacki, mgr inż. arch. Michał Rączka, mgr inż. arch. Przemysław Kusior.

  Zamawiający: Teatr Nowy, Warszawa.

  Pow. działki: 8 920 m ².
  Pow. netto 10 158 00 m ².
  Sala teatralna: 450 miejsc.

  Koncepcja o niezwykłej sile wyrazu, oparta na trzech podstawowych decyzjach. Po pierwsze na uszanowaniu zabytkowej hali i pozostawieniu jej w nienaruszonym stanie. Po drugie na swobodnym, pejzażowym ukształtowaniu terenu, w postaci otwartej, atrakcyjnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej . Po trzecie na uzupełnieniu całości lewitującym, dominującym założenie mostem-kontenerem, o lekkiej , nowoczesnej konstrukcji, rysującej się wyraziście za półprzejrzystą osłona fasad, a którego ściana szczytowa, widniejąca w pierzei ulicy Madalińskiego staje się makro-ekranem medialnym.

  Opinia Jury:
  "Powstaje w ten sposób miejsce, w którym Pamięć, Natura i Współczesność tworzą wspólnie harmonijny zespół , dzięki swojej powściągliwej prostocie wolny od retoryki i odpowiadający obecnej sytuacji świata, a równocześnie stanowiący nie tylko wydarzenie na skalę Mokotowa i Warszawy, ale stwarzający właściwą oprawę dla międzynarodowego wymiaru teatru, którego głos , pełen dramatycznych napięć, wyrasta poza kameralną aurę i wymaga rozpoznawalnego znaku o zwięzłym i mocnym wyrazie. Godne podkreślenia jest wykorzystanie całej przestrzeni zabytkowej hali dla elastycznie kształtowanego zespołu sceny i widowni. W ten sposób jej wnętrze ożywa i staje się sercem założenia, co jest zgodne z symbolicznym uzasadnieniem wyboru miejsca, wyrażonym w formie preferencji w warunkach konkursu."