GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Teatr Polski w Szczecinie

  Projekt konkursowy: październik 2010 r.

  Autorzy: dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka.
  Współpraca: Katarzyna Cielibała, Ewelina Krok, Dariusz Florczak, Dawid Gizicki.
  Zamawiający: Teatr Polski w Szczecinie.

  Pow. działki: 2,9 ha.
  Pow. budynku istniejącego netto: 3 491 8 m ².
  Pow. budynku projektowanego netto: 5 310 6 m ².

  Letnia scena szekspirowska: 600 miejsc.
  Wielofunkcyjna scena prób: 200 miejsc.
  Scena eksperymentalna / kapitańska: 120 miejsc.
  Ilość miejsc parkingowych łącznie: 160 miejsc.

  Zbudowany na skarpie gmach Teatru Polskiego jest jednym z tych szczególnych znaków miasta, które zapisują się mocno w pamięci. Obraz ten przechodniowi wyłania się zza zieleni. Dla tych w oddali Teatr góruje na wzgórzu. Otrzymuje on teraz trzy nowe sceny. Ich regularne formy – zrodzone z linii i koła – mają objawić się obserwatorowi jako sekwencja widoków zapamiętanych niegdyś w pewnym parku.

  Obiekt Teatru Polskiego w Szczecinie pełnić ma szerokie znaczenie przestrzeni nie tylko prezentacji teatralnych ale i powinien stanowić miejsce realizacji dla stref aktywności różnych grup uczestnictwa w kulturze i stać się przestrzenią przyjazną, otwartą, elastyczną zintegrowaną z otaczającą obiekt przestrzenią miasta.

  Teatr wymaga z jednej strony szerokiego otwarcia i powiązań z otaczającymi funkcjami, a z drugiej ze względu na swój charakter - wyizolowania celem zminimalizowania utrudnień dla współmieszkańców obszaru. Ta dychotomia wymaga rozwiązania przestrzennego zachęcającego do wniknięcia w obszar zieleni parkowej przy równoczesnym maksymalnym jego wydzieleniu od otaczających ulic i zabudowy mieszkaniowej.

  Te założenia programowe określają przyjęte w projekcie zamierzenia autorskie:
  - dążenie do stworzenia współdziałającego zespołu obiektów Teatru powiązanych ze sobą założeniem zieleni
  - włączenie otwartych terenów zieleni w zasięg oddziaływania obiektów teatru
  - integrowanie przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej teatru
  - stworzenie maksymalnie otwartej i dostępnej przestrzeni na poziomie terenu