GAL_Lewo
  GAL_Prawo

  Teatr w Budowie Lublin

  Projekt konkursowy: marzec 2009 r.

  Autorzy:dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka.
  Współpraca: mgr inż. arch. Agnieszka Kowalczyk, mgr inż. arch. Beata Tokarska, mgr inż. arch. Jakub Kornecki, mgr inż. arch. Magdalena Habrat-Rączka, mgr inż. arch. Marcin Gierbienis, mgr inż. arch. Michał Rączka

  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

  Koszt inwestycji: 23 777 800 zł brutto
  Sala teatralna łącznie: 1158 miejsc
  Ilość miejsc parkingowych łącznie: 260 miejsc

  Obiekt "Teatru w Budowie" to nieskończone dzieło arch. Stanisława Bieńkuńskiego mieszczące w sobie obecnie dwie działające instytucje teatralne: Teatr muzyczny oraz Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego. Tak długi czas przerwy doprowadził do znacznego stopnia zużycia technicznego i użytkowego elementów budowlanych i instalacyjnych.

  Przyjęta zasada układu kompozycyjnego Placu Teatralnego oparta jest na podstawowej osi dawnego przebiegu ulicy Radziszewskiego oraz utrzymaniu skweru, który stanowi fragment większego założenia kompozycji zieleni miejskiej (w tym Ogrodu Saskiego) objętego ochroną konserwatorską. W ten układ wprowadza się lokalizację pomnika - na przecięciu się osi Krakowskiego Przedmieścia z osią nowej lokalizacji wejścia głównego do CSK.

  Układ ten zostaje uzupełniony kaskadą wody płynącą przed budynkiem i tworzącą wraz z jego elewacją kompozycję falujących płaszczyzn. Zachowana w projekcie zieleń to dwustronny szpaler zieleni wysokiej wzdłuż al. Racławickich zamykająca Plac Teatralny od strony północnej.

  Celem wyraźnego wydzielenia stref funkcjonalnych Centrum Spotkania Kultur dokonano istotnego dla założenia przestrzennego przemieszczenia funkcji w zachodniej części recepcyjnej obiektu ściśle powiązanej z rozbudową od strony zachodniej.

  Przesunięte w kierunku zachodnim wejście główne (pierwotnie projektowane w osi sali) wprowadza widzów do holu wejściowego ustawionego w kierunku S-N , z którego można przejść na wewnętrzne zielone atrium . Z hallu dostępna jest strefa obsługi widowni z kasami oraz kontrolowane wejścia do hallu szatniowego. W części frontowej wprowadzono niewielki cafe bar z widokiem na Plac Teatralny.

  W części wschodniej na trzech kondygnacjach nadziemnych umieszczono:
  na parterze restaurację/kawiarnię z niezależnym wejściem , strefę obsługi widowni , cafe bar oraz zewnętrzne wyjście z parkingu podziemnego na poziomie foyer teatru zaproponowano zespół sal konferencyjnych, wydzielone pomieszczenia wystawowe na kondygnacji antresoli balkonu mediatekę z biblioteką Funkcje te powiązano ze sobą w sposób umożliwiający ich włączanie do strefy foyer oraz niezależne działanie. Pozostałe korekty dotyczą elementów układu pomieszczeń i wewnętrznych podziałów celem uzyskania czytelnych i prostych powiązań funkcjonalnych. Sala teatralna przekształcona poprzez włączenie częściowe dawnych bocznych kieszeni widowni oraz zmiany wynikające ze wskazań nowej technologii scenicznej i dwoma zapadniami w strefie fosy orkiestry wymiennie użytkowanej jako zwiększona widownia.